Joanna Szawarska – szkolenia biznesowe

Moje szkolenia dla firm, eventy integracyjne i symulacje strategiczne

Nawigacja

Z bloga

Artykuły - gry biznesowe

Gry biznesowe w naszym projekcie dla inżynierów będą stworzone na następującym materiale wiedzowym.
Serdecznie prosimy słuchaczy naszych zajęć i gier szkoleniowych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przeczytanie wymienionych poniżej lektur po kursie Profesjonalne Gry Strategiczne.
Zwracamy uwagę przy tym, że dobrana przez naszych trenerów lista zawiera książki wychodzące poza wąską wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji w zakresie scenariusza projektowanych przez Naszych Uczestników symulacji.
 • Wzmacnianie Umiejętności Zespołowych w Konkurencyjnej Instytucji, Norbert Stanisławski
 • Szkolenia Zawodowe, Łucja Cernowska
 • Kierowca pojazdu samochodowego
 • Eksploatacja Techniczna pojazdu samochodowego
 • Podręcznik montera ręczny i elektromechaniczny urządzeń zab.
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Eksploatacja konserwacja i naprawy instalacji sanitarnych
 • Technologiczność stalowych konstrukcji spawanych
 • Technologia robót kotlarskich
 • Maszyny i urządzenia cieplne energetyczne
 • Wstęp do informatyki
 • Aparaty elektryczne.Fundamenty dobom i eksploatacji
 • Teoria drgań
 • Budowa i obliczenie rdzeni transformatorów energetycznych
 • Wielki słownik techniczny rosyjsko - polski
 • Uszczelnienie w pojazdach samochodowych
 • Surowce mineralne - źródła,produkcja,gospodarka,informacja
 • Normy fizjologiczno - higieniczne w medycynie przemysłowej
 • 35 lat gospodarki Polski Ludowej
 • BHP w warsztatach i bazach samochodowych
 • Pomiary cieplne i energetyczne
 • Słownik minimum węgiersko-polski,polsko-węgierski
 • Alfa-Beta-Gama
 • Ciecze obróbkowe do skrawania metali
 • IBM PC, PC DOS
 • Rozszerzony PL/IiJCL w systemie OS/RIAD
 • Medycyna naturalna
 • Turbogeneratory eksploatacja i diagnostyka
 • Architektura wolnego czasu
 • Krótki kurs fizyki teoretycznej tom 1. Mechanika, elektodynamika
 • TAG program na miarę twoich potrzeb
 • System DOS dla początkujących wersja 5.0 84str.,20cm.
 • PC i Ty czyli jak zostać użytkownikiem komputera. 467str.,22cm.
 • Słownik fizyczny Wyd.III 492 str., 25 cm
 • Uszczelnienia 114 str., 24 cm
 • Urazy kręgosłupa odcinka szyjnego i ich następstwa 148 str., 24 cm
 • Zapobieganie porażeniom elektrycznym w urządzeniach elektroenergetycznych wysokiego napięcia 161 str., 20 cm
 • Procesory arytmetyczne 112 str., 24 cm
 • Prawo geologiczne i górnicze Prawo wodne Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska Wyd.I 134 str., 24 cm
 • Symulacje integracyjne – fundamenty teoretyczne
 • Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych gospodarczych i rejestrowych 476s 23,8cm
 • Marketing na przykładach 159 str.,20 cm
 • Układy wtryskowe benzyny - sprawdzanie iregulacja 271 str., 20 cm
 • Zbiór zadań do podręcznika Rachunkowość od podstaw 133s 20cm
 • Office English korenspondencja handlowa elektroniczne biuro zebrania 389s 24cm
 • Historia Polski 1914-1994 Wyd IV 464 str,24 cm
 • Statyka - Leksykon mechaniki technicznejcz.1 224 str,20 cm
 • Słowniczek angielsko-polski, polsko-angielski 680 str,15 sm
 • Zarządzanie Praktyka praktyka Wyd.III 721 str, 24 cm
 • Filozofia -przewodnik dla początkujących 300 str, 20 cm
 • Baza satelitarna ALFA 158 str,20 cm
 • 100 największych katastrof 109 str, 30 cm
 • Technologia podstawowych syntez organicznych t2
 • Elementy rachunkowości Cz. 1 Zbiór zadań do samodzielnej nauki księgowania z komentarzem i przykładami rozwią zań, T. I Komentarze i przykłady
 • Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach 274 str, 20 cm
 • Prawo konstytucyjne 631s 23cm
 • Historia powszechna - zdasz maturę 346 str, 20 cm
 • Konstrukja mechanicznych zespołow sprzętu elektronicznego 349str 24 cm
 • Dynamika maszyn elektrycznych prądu przemiennego 684 str, 24 cm
 • Probalistyka. Rachunek prawdopodobieństwa.Statystyka matematyczna.Procesy stochastyczne 470s 25cm
 • Sieci i urządzenia oświetleniowe 338 str, 24 cm
 • Procesy adsorpcyjne w inżynierii chemicznej 308 str, 24 cm
 • Telekomunikacja 198 str, 24 cm
 • Analiza funkcjonalna

  21.06.2016. 00:54

  Home · Blog · Artykuły - gry biznesowe