Joanna Szawarska – szkolenia biznesowe

Moje szkolenia dla firm, eventy integracyjne i symulacje strategiczne

Nawigacja

Z bloga

Granty Europejskie na warsztaty zamknięte

Zawiadamiamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Wielkopolski Fundusz Strukturalny” na cztery Szkolenia Negocjacje subwencję uzskały wymienione tutaj projekty:
 • Program Szkoleniowy dot. Programistów w spółce Stachowiak S.C.
 • Cykl Szkoleniowy z wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • multimedialny system Zarządzania Tłumaczeniami (ESZT) w przedsiębiorstwie.
 • eksport szansą na rozwój firmy DOMIDOR na rynkach Europy Zachodniej
 • innowacyjny model AMS do zarządzania zasobami portów lotniczych efektem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Terkom
 • innowacyjny portal o tematyce rolniczej umożliwiający świadczenie e-usług.
 • opracowanie zoptymalizowanego systemu Zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego eRATUSZ
 • opracowanie i wdrożenie procedury produkcji energii elektrycznej z ciepła gazów poprocesowych (24.10.Z
 • opracowanie i wdrożenie procedury wytwarzania nowych innowacyjnych leków generycznych.
 • opracowanie i implementacja przemysłowych zastosowań nowoczesnych metodyki laserowych
 • opracowanie KONCEPCJI I uruchomienie DO PRODUKCJI procedury WYTWARZANIA MATERIAŁÓW TERMOKURCZLIWYCH DLA CIEPŁOWNICTWA – MUF I NASUWEK
 • opracowanie receptur i procedury wytwarzania oraz wdrożenie do sprzedaży nowych serii dermokosmetyków do cery wrażliwej oraz oliwek do pielęgnacji i masażu ciała.
 • proces Fineus - e-kontroling finansowy dla MSP
 • reorganizacja i przekształcenie bibliograficznej bazy zasobów AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową z wykorzystaniem oprojektowania YADDA
 • model monitorowania jakości energii elektrycznej z przesyłem zasobów po GSM.
 • program wspomagania zarządzania energetyką rozproszoną ElGrid
 • utworzenie portalu e-testy.pl - budowa bazy i sprzedaż cyfrowych modelów e-nauczania na poziomie gimnazjum.
 • uruchomienie modernizacyjnego programu B2B do elektronicznej wymiany zasobów i zarządzania informacją handlową w firmie Grupa "DESIGN" Dariusz Rezulak
 • uruchomienie nowoczesnego systemu informatycznego B2B do profesjonalnego zarządzania wierzytelnościami przedsiębiorców poprzez automatyzację procesów biznesowych
 • wdrożenie planu ekspansji importu w przedsiębiorstwie Advanced Business Services
 • implementacja procedury przetwarzania odpadowych tworzyw sztucznych na komponenty paliw
 • stworzenie inteligentnej platformy do zautomatyzowanego przeprowadzania przetargów
 • zbudowanie interaktywnej platformy informacyjnej AGRO z możliwością kojarzenia partnerów handlowych branży rolno-spożywczej.
 • wypracowanie mobilnego serwisu do handlu treściami cyfrowymi (foto, video, audio, opracowania dziennikarskie)
 • zbudowanie cyfrowego serwisu udostępniającego aplikację do wizualnego zarządzania zespołem

  28.09.2015. 00:09

  Home · Blog · Granty Europejskie na warsztaty zamknięte