Joanna Szawarska – szkolenia biznesowe

Moje szkolenia dla firm, eventy integracyjne i symulacje strategiczne

Nawigacja

Z bloga

Narzędzia - gry decyzyjne

Gry symulacyjne w naszym programie dla inżynierów będą opierały się na tym materiale uzupełniającym.
Serdecznie prosimy absolwentów realizowanych u nas szkoleń i symulacji menedżerskich w ramach ścieżki inżynierskiej o przeczytanie poniższych materiałów jako aneks do programu Symulacje .
Zwracamy uwagę przy tym, że niniejsza lista zawiera lektury wychodzące poza podstawową wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji odnośnie scenariusza pisanych przez Państwa symulacji.
 • Rozwój Kompetencji Menedżerskich w Rosnącej Organizacji, Jan Stefanowicz
 • Szkolenia Projektowe, Joanna Elwik
 • Elektrotechnika pojazdów samochodowych
 • Korozja samochodowa i jej zabezpieczenie. Przewodnik
 • Leksykon inż.elektryka
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Maszyny komutatorowe dla automatyki
 • Miernictwo na usługach inżynierii
 • Fizyka dla kl.5 LO,Technikum i LZ
 • Technika pomiarów warsztatowych
 • Leksykon dyżurnego ruchu
 • Wytrzymałość materiałów
 • Nadwozia samochodowe
 • Zespoły i urządzenia cyfrowe
 • Taśmy magnetyczne
 • Eksploatacja elektrowni parowych.
 • Telewizja w pytaniach i odpowiedziach
 • Leksykon inżyniera -spawalnictwo t. 2
 • Orzecznictwo państwowego arbitrażu gospodarczego za r.1983
 • Ochrona środowiska a budownictwo. Poradnik
 • Szkolny Poradnik chemiczny
 • Pracownia krótkofalowca
 • Tłumienie drgań mechanicznych
 • Wędkarstwo rzeczne .
 • Pułapka energetyczna gospodarki polskiej
 • Organizacja systemu informacji gospodarczej w przedsiębiorstwie
 • Rola i zadania lekarza przemysłowego
 • Owoce z mojego ogródka.
 • Turbogeneratory eksploatacja i diagnostya
 • Podstawy obliczeń chemicznych
 • Słownik skrótów angielskich.Elektronika,Informatyka,Telekomunikacja
 • CB radio
 • Statystyka.Zbiór zadań.Wyd.III uaktualn. 272str,20cm.
 • Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka Ekonomia XX wieku 274 str., 19 cm
 • Zadania i problemy z fizyki.Wyd.III Tom I 254str,20cm
 • Podstawy Techniki Wyd II Fizyka,chemia,metrologia,elektronika,informatyka,automatyka,matematyka,elektrot.815 str., 24 cm
 • Vademecum Maturzysty – Chemia
 • Bazy danych.Wprowadzenie dla początkujących dBase IV /prot.nr 26 -zamiany/ 92s 20cm
 • Kompendium teorii o społeczeństwie,państwie i prawie 340 str., 20 cm
 • Gry szkoleniowe – podstawy praktyczne
 • Corel Draw 5.0 471 str., 24 cm
 • Statystyka Wyd.1 248 str., 24 cm
 • Ochrona środowiska - Problemy społeczne ekonomiczne i prawne Wyd.II 293 str., 20 cm
 • Ile jest warte przedsiębiorstwo 100s 16cm
 • Pierwszy krok z EXCEL 5 PL do Windows 135 str.24 cm
 • Obróbka ścierna narzędziami nasypowymi 488 str,24 cm
 • Analiza matematyczna - podręcznik dla ekonomistów 361 str,24 cm
 • Matematyka t3 EIT Podręczniki akadem. wyd 6
 • Podręczny słownik komputerowy angielsko-polski 224 str, 20 cm
 • Chemia organiczna T.2 452 str, 24 cm
 • Informatyka dla ekonomistów Studium teoretyczne i praktyczne 392 str, 24 cm
 • Piąty rozbiór Polski 1990-2000 443 str, 24 cm
 • Rachunek różniczkowy i całkowy t.1
 • Ogrzewanie - praktyczny Leksykon instalatora w pytaniach i odpowiedziach 247 str, 20 cm
 • Słownik eponimów czyli wyrazów odimiennych 290 str, 21 cm
 • Podręczny słownik polsko-włoski A-Ó 900 str, 21 cm
 • Wielka encyklopedia prawa 1303 str, 24 cm
 • Wnioskowanie statystyczne Modele i metody dla studentów wyd.4 303 24cm
 • Rachunkowość finansowa
 • Nowa matura z matematyki 2000 292 str, 24 cm
 • Windows 2000 - Server 24 godz 516 str, 24 cm
 • Systemy baz danych
 • C++ poznaj 424 str, 24 cm
 • Chemia fizyczna - zbiór zadań z rozwiązaniami 790 str, 24 cm

  30.07.2016. 00:45

  Home · Blog · Narzędzia - gry decyzyjne